Skip to content

Regulamin Rycerskiego zapiątku dla dzieci i młodzieży w Niepokalanowie-Lasku

ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r.

I.         ZAPISY

 1. Zapisy przyjmujemy telefonicznie:

Sekretariat/Biuro Rycerstwa Niepokalanej:

+48 505 921 345 (pn.-pt.: 9.30 – 16.30)

Albo poprzez formularz na podstronie zapiątku.

 • Do zgłoszenia dziecka potrzebne jest podanie jego: imienia i nazwiska, wieku, numeru PESEL, adresu zamieszkania, wybranego terminu rekolekcji, a także numeru telefonu rodzica/opiekuna. Dopiero po przekazaniu wszystkich powyższych danych następuje rezerwacja miejsca dla danego dziecka na liście uczestników. 
  • Rejestracja dziecka w dniu przyjazdu nie wymaga wypełnienia karty kwalifikacyjnej. W trakcie przyjmowania dziecka w Ośrodku rodzic musi jedynie podpisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i akceptacji niniejszego regulaminu i klauzuli RODO.
  • Ofiarę w wysokości podanej po zgłoszeniu dziecka uiszcza się w dniu przyjazdu na zapiątek.

II.         ZASADY OGÓLNE

 1. O stanie zdrowia dziecka poświadczają rodzice, nie potrzeba wizyty u lekarza.
  1. Mimo zgłoszenia i spełnienia wszystkich wymagań dziecko może ostatecznie nie zostać przyjęte na turnus z powodów zdrowotnych, jeśli opieka nad nim będzie wymagała specjalistycznej kadry wychowawczej (np. upośledzenie), bądź obecna w trakcie zapisów pielęgniarka uzna, że w związku z przebytymi lub trwającymi chorobami nie jesteśmy w stanie zapewnić dostatecznej opieki zdrowotnej.
  1. Zapisy na rekolekcje KOŃCZYMY, gdy:
   1. nie ma wystarczającej liczby kadry wychowawczej,
   1. liczba uczestników przekroczy liczbę miejsc noclegowych.

W takim przypadku dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową i przyjęte w momencie zwolnienia.

 • Plan rekolekcji będzie dostępny w Ośrodku rekolekcyjnym. Udostępniony zostanie także numer telefonu kontaktowego do prowadzących turnus kierowników, aby można było się z nimi kontaktować w czasie trwania rekolekcji.
  • Podpisując się podczas rejestracji na liście uczestników rodzic akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz klauzuli RODO, pozwalając na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Lasku (zdjęcie grupowe, filmik i zdjęcia na YouTube, na stronie internetowej itp.). Odmowa wyrażenia takiej zgody dyskwalifikuje z przyjęcia na rekolekcje.
  • Ewentualne bukowanie pokoi (bez koedukacji) dla młodzieży wraz ze swoimi kolegami/koleżankami lub rodzeństwem można dokonywać tylko przy zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym, a nie po przybyciu na rekolekcje.
  • Wszelkie pytania dotyczące rekolekcji dla dzieci i młodzieży w naszym domu w Niepokalanowie Lasku prosimy kierować na adres sekretariat.lasek@gmail.com lub pod numerami telefonu podanymi wyżej.

III.         ZASADY PANUJĄCE PODCZAS REKOLEKCJI

 1. Rekolekcje prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym i mają charakter zamknięty. Składane ofiary służą wyłącznie prowadzeniu rekolekcji i funkcjonowaniu Ośrodka.
  1. Oprócz rzeczy osobistych należy ze sobą zabrać: różaniec, przybory muzyczne; ministranci przywożą alby lub komże. Prosimy również pamiętać, aby spakować dzieciom ciepłe ubrania, ponieważ przeważnie wychodzimy z nimi na zewnątrz.
  1. Ważny jest również stosowny strój do kościoła zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, dotyczy to także młodzieży (chłopcy – długie spodnie; dziewczyny – stosowne sukienki oraz zakryte ramiona).
  1. Rekolekcje to czas wyciszenia, modlitwy, a także zabawy i poznawania nowych ludzi. Mają inny charakter niż kolonie czy obozy. Prosimy zatem o pozostawienie w domu telefonów komórkowych, tabletów, głośników bluetooth i innych elektronicznych gadżetów, które nie będą mogły być używane przez cały pobyt na rekolekcjach. W razie konieczności kierownik turnusu kontaktuje się z rodzicami. Zawsze istnieje możliwość zadzwonienia do kierownika lub wychowawcy grupy z zapytaniem o dziecko. Należy przy tym uwzględnić przekazany plan rekolekcji, gdyż podczas niektórych punktów programu (np. Msza Święta), nie ma możliwości odebrania telefonu.
  1. Podczas rekolekcji obowiązuje również określony regulamin zachowania przekazywany młodzieży na początku turnusu. Notoryjne łamanie jego zapisów może skutkować wydaleniem dziecka z rekolekcji bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas. W takim przypadku rodzice są zobowiązani w ciągu 24 godzin odebrać dziecko z Ośrodka.
  1. W związku z pkt. 4 regulaminu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież gadżetów, które są zakazane na rekolekcjach.
  1. Wszelkie szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń wychowawców pokrywają rodzice/opiekunowie dziecka.
  1. W czasie rekolekcji zapewniamy wyżywienie i opiekę całodobową. Dzieci objęte specjalistyczną dietą są zobowiązane do posiadania produktów odpowiednich dla nich do spożycia. Fakt ten powinien być odnotowany w karcie zgłoszeniowej. Jeśli fakt diety nie będzie zgłoszony wcześniej mailowo oraz przy rejestracji, a także dziecko nie będzie miało ze sobą produktów to nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek lub utratę zdrowia lub życia uczestnika rekolekcji.
  1. Podczas rekolekcji nie jest dozwolone przygotowywanie sobie dań typu instant np. „zupek chińskich” itd. Między posiłkami istnieje jednak możliwość zrobienia sobie kanapek z podstawowych produktów.
  1. Rycerski zapiątek rozpoczynamy w piątek o godz. 17. Zakończenie Mszą Świętą 
   w niedzielę o godz. 14.00. Dopiero po jej zakończeniu będzie można odebrać́ swoje dziecko.
  1. Prosimy przybyć w dniu rozpoczęcia w godzinach od 15.00 – 17.00, to bardzo ważne z racji rozpoczęcia zapiąteku.