Skip to content

Regulamin

Regulamin Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej
w Niepokalanowie-Lasku

I. Informacje ogólne i zasady rezerwacji

 1. Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie-Lasku (dalej: Ośrodek) prowadzony jest przez Klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego Niepokalanów-Lasek Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) i jest przeznaczony do organizacji różnego rodzaju rekolekcji, spotkań lub innych wydarzeń o charakterze religijnym. Głównym celem Ośrodka jest rozwijanie i promowanie charyzmatu Rycerstwa Niepokalanej.
 2. Z Ośrodka mogą korzystać jedynie grupy zorganizowane. Osoba dokonująca zgłoszenia grupy jest odpowiedzialna za całą grupę i ma za zadanie dopilnować, aby wszyscy stosowali się do zasad panujących w naszym Ośrodku. Ponadto każdy powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Aby skorzystać z Ośrodka należy skontaktować się z Sekretariatem w celu uzgodnienia wolnego terminu oraz warunków pobytu. Można tego dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 505 921 345 (czynny od pon. do pt. w godz. 9:30-16:30) oraz mailowo: lasek@gmail.com.
 4. Właściwa rezerwacja terminu następuje dopiero po wpłaceniu zadatku w wysokości 25% całości kwoty kosztów ustalonych za pobyt danej grupy. Należy uiścić go najpóźniej na miesiąc przed przyjazdem grupy. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek nie jest zwracany. Do czasu jego wpłaty możemy na dany termin wpisać inną grupę.

Zadatek należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
nr 36 9284 0005 0014 4007 2000 0010 i w tytule podać termin i nazwę grupy.

 1. Po przyjeździe grupy należy zameldować się w recepcji. Godzinę przyjazdu oraz wyjazdu należy wcześniej ustalić z Sekretariatem.

II. Zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz hałasowania, biegania, picia alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz używania środków odurzających. Palenie dozwolone jest jedynie w specjalnie wydzielonej przestrzeni poza budynkiem Ośrodka. Palenie poza wyznaczonym miejscem pociąga za sobą odpowiedzialność finansową w wysokości 100 zł.
 2. W całym budynku znajdują się czujniki przeciwpożarowe, które po wykryciu dymu uruchamiają syrenę alarmową. Załączenie tego alarmu spowodowane złamaniem regulaminu wiąże się z odpowiedzialnością finansową.
 3. Główna klatka schodowa oddzielona jest drzwiami przeciwpożarowymi, które na stałe pozostają otwarte, blokowane przez specjalny magnes. Zniszczenie tego magnesu poprzez siłową próbę zamknięcia tych drzwi wiąże się z kosztem naprawy tego mechanizmu w wysokości 400 zł.

III. Reguły porządkowe

 1. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.
 2. Do budynku nie można wprowadzać zwierząt. Złamanie tego zakazu skutkuje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. Może być również przyczyną odmówienia możliwości dalszego pobytu w naszym Ośrodku.
 3. Na teren budynku nie można wprowadzać osób trzecich, chyba że za zgodą opiekunów Ośrodka.
 4. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić bezpośrednio lub przez odpowiedzialnego za grupę do opiekunów Ośrodka.
 5. Do dyspozycji grupy w zależności od ustaleń pozostają pomieszczenia rekreacyjne, w których można zrobić sobie kawę lub herbatę, jedna z trzech kaplic, sala konferencyjna, refektarz. Ponadto na terenie Ośrodka dostępne są dwa place zabaw, miejsce na ognisko oraz altana. Nie należy korzystać z pomieszczeń, które nie zostały ustalone podczas rezerwacji.
 6. W sali rekreacyjnej br. Innocentego dostępna jest biblioteczka. Z jej zasobów można dowolnie korzystać w trakcie pobytu w Ośrodku. Przed wyjazdem książki należy odłożyć na to samo miejsce na półce.
 7. Przygotowywanie i spożywanie napojów gorących oraz korzystanie z wyposażenia sali rekreacyjnej (w tym szklanek, gier, itp.) może odbywać się wyłącznie w tej sali. Zakazuje się wynoszenia z niej elementów wyposażenia. Zakaz dotyczy również wynoszenia wyposażenia refektarza (stołówki).
 8. Zakazuje się przygotowywania i spożywania posiłków w pokojach, w szczególności korzystania z przenośnych urządzeń do przygotowywania posiłków jak np. toster, opiekacz, itp.
 9. Zakazuje się przemieszczania mebli w pokojach (poza krzesłami). Złamanie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością finansową.
 10. Wychodząc z pokoju należy pamiętać o gaszeniu świateł. Zaleca się również zamykanie pokoju na klucz. Przy tym kluczu znajduje się brelok otwierający główne drzwi budynku, a także furtkę przy bramie.
 11. Przed wyjazdem należy zdać wszystkie otrzymane klucze. Odpowiedzialność za zgubienie klucza ponosi odpowiedzialny za grupę. Koszt każdego ze zgubionych kluczy wynosi 50 zł.
 12. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Brama wjazdowa jest otwarta od 7:00 do 21:00 (zimą do 19:00). Potrzebę otwarcia jej w innych godzinach ustala wcześniej odpowiedzialny za grupę z opiekunami Ośrodka.
 13. Notoryczne łamanie regulaminu lub rażące przekroczenie, któregoś z punktów albo zachowania zakłócające pobyt innych osób, mogą być powodem do odmówienia ponownego przyjęcia, a nawet braku zgody na kontynuowanie dalszego pobytu.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub ukradzione w Ośrodku. Rzeczy odnalezione będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po tym czasie zostaną przekazane potrzebującym.
 15. Za wszelkie szkody powstałe w Ośrodku podczas pobytu grupy pełną odpowiedzialność finansową ponosi osoba, z której winy one powstały.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z Ośrodka.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze składaniem rezerwacji i pobytem w Ośrodku dostępne są w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie: https://lasek.niepokalanow.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga na bieżąco opiekun Ośrodka.

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2024 r.