Skip to content

Historia

Niepokalanów Lasek poświęcony 17 czerwca 1939 przez o. Maksymiliana Kolbego, do 1986 służył braciom jako dom wypoczynkowy. Tamtego dnia Święty powiedział:

Dom wypoczynkowy z całym jego otoczeniem to poważna część składowa Niepokalanowa… używajmy tego wszystkiego, aby po ciężkiej pracy wypocząć, nabrać sił i więcej jeszcze dla zbawienia dusz, dla Niepokalanej pracować, coraz więcej się poświęcać.

Dziś Niepokalanów Lasek dla wielu ludzi jest miejscem, do którego chętnie i często wracają. Tutaj czują się jak w domu Matki. Chodząc leśnymi ścieżkami, stąpa się niemal po śladach św. Maksymiliana… oraz tylu innych braci, którzy trudzili się dla Niepokalanej i tu znajdowali wytchnienie.

Zgodnie z zamysłem o. Maksymiliana, ludzie mają tutaj nabierać sił, odzyskiwać zdrowie – św. Maksymilian rozumiał to dosłownie; dzisiaj rozumiemy to przede wszystkim w sensie duchowym.

Niepokalanów Lasek nieprzerwanie służy formacji chrześcijańskiej i rycerskiej dla wszystkich tych, którzy szukają pogłębienia swego życia z Bogiem – na wzór św. Maksymiliana.

Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej, popularnie zwany „Laskiem”, w latach 1999-2004, dzięki pomocy ludziom dobrej woli, został rozbudowany i nowocześnie wyposażony, a 17 czerwca 2004 uroczyście przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, poświęcony.

Kalendarium

17 czerwca 1939 r.
Poświęcenie Niepokalanowa Lasku
zwanego wtedy Domem Wypoczynkowym dla braci zakonnych, przez św. Maksymiliana M. Kolbego.
17 czerwca 1939 r.
Od 1986 r.
Pierwsze turnusy rekolekcyjne MI
rozpoczęte z inicjatywy o. Stanisława M. Piętki i br. Innocentego M. Wójcika.
Od 1986 r.
2 września 1989 r.
Dekret erekcyjny
Uchwała Kapituły Prowincjalnej (26.06 - 06.07.1989 r.) oraz dekret erekcyjny prowincjała o. Błażeja Kruszyłowicza z przeznaczyły ten Dom na dzieło Formacji MI z zaleceniem prowadzenia w nim całorocznej pracy rekolekcyjnej. Od tego dnia Niepokalanów Lasek stał się Ośrodkiem Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. „Niepokalanów Lasek” – stał się według słów św. Maksymiliana wypowiedzianych w dniu 17 czerwca 1939 r. – jeszcze jednym nowym środkiem dla działalności Rycerstwa Niepokalanej.
2 września 1989 r.
1989 - 1992
W tych latach przeprowadzono w Lasku 107 turnusów rekolekcyjnych, w których wzięło udział ponad 7 tyś. osób. Zaś w sezonie letnim 1993 r. Lasek przyjął ponad 1000 osób.
1989 - 1992
25 lipca 1991 r.
Figurka Matki Bożej z Fatimy
Uczestnicy pielgrzymki MI z Portugalii przekazują Figurę NMP z Fatimy dla MI w Polsce, której poświęcenia dokonał Ojciec Św. Jan Paweł II, 13 maja 1991 roku w Kaplicy Objawień w Fatimie. Początkowo została ona umieszczona w Starej Kaplicy, a 16 czerwca 2001 przeniesiona do nowo zbudowanej Kaplicy pod Jej wezwaniem.
25 lipca 1991 r.
5 czerwca 1999 r.
Rozbudowa Lasku
W dniu rozpoczęcia kolejnej pielgrzymki Papieża Jana Pawła Il do Polski z inicjatywy o. Stanisława M. Piętki, wieloletniego przełożonego Ośrodka Formacyjnego MI rozpoczęto rozbudowę tego Ośrodka, a ówczesny gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Paczóski dokonał poświęcenia placu pod rozbudowę.
5 czerwca 1999 r.
Od listopada 1999 r.
Siedziba Zarządu MI
W Niepokalanowie Lasku mieści się siedziba Zarządu Narodowego Stowarzyszenia ,,Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.
Od listopada 1999 r.
13 czerwca 2001 r.
Erygowanie kaplicy
J.E. Kard Józef Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski eryguje w rozbudowanym domu rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej Kaplicę pw. NMP z Fatimy.
13 czerwca 2001 r.
25 marca 2004 r.
Nadanie tytułu
Prowincjał OO. Franciszkanów o. Grzegorz M. Bartosik nadaje Ośrodkowi Formacyjnemu Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku tytuł Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa oraz kaplicy starej części Ośrodka Formacyjnego MI w Lasku tytuł Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa.
25 marca 2004 r.
17 czerwca 2004 r.
Poświęcenie wyremontowanego Ośrodka
W 65. rocznicę poświęcenia „starej" części Domu przez św. Maksymiliana, Prymas Polski Kard Józef Glemp dokonuje uroczystego poświęcenia całego obiektu Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku – DOMU MI.
17 czerwca 2004 r.
18 stycznia 2018 r.
Nowy klasztor
Prowincjał OO. Franciszkanów o. Wiesław Pyzio ustanawia w Niepokalanowie Lasku Klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego. Pierwszym gwardianem został o. Michał Brzezicha.
18 stycznia 2018 r.