Rycerskie Dni Rodzin

Dni skupienia » Rycerskie Dni Rodzin

Rycerskie Dni Rodzin

Od 2008 r. w Niepokalanowie Lasku odbywają się regularne spotkania rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Mają one formę trzy-, lub czterodniowych zjazdów, podczas których małżonkowie z dziećmi mają czas na to, aby zbliżyć się do Boga poprzez uczestnictwo w codziennej Mszy świętej, celebracjach i nabożeństwach; naprawić swoje wzajemne relacje, spędzając czas tylko ze sobą; zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem, pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa, rodziny, wychowania itp., dzięki konferencjom, wykładom, prelekcjom oraz wymienić doświadczenia z innymi rodzinami w czasie pracy w małych grupach.

Inicjatywa rozwija się z roku na rok. Jest coraz więcej chętnych do wzięcia udziału w Rycerskich Dniach Rodzin i zainteresowanych tą formą życia, jaką jest Rycerstwo Niepokalanej.

Więcej: http://rodzina.maryjni.pl/?rycerskie-dni-rodzin


Spotkania odbywają się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.