Skip to content

Regulamin rekolekcji dla dzieci i młodzieży

ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r.

REGULAMIN REKOLEKCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W NIEPOKALANOWIE LASKU

I.         ZAPISY

 1. Zapisy dzieci i młodzieży na rekolekcje przyjmujemy telefonicznie:

Sekretariat/Biuro Rycerstwa Niepokalanej: +48 505 921 345 (pn.-pt.: 9.30 – 16.30)

Albo poprzez formularz kontaktowy na stronie danych rekolekcji.

 • Do zgłoszenia dziecka potrzebne jest podanie jego: imienia i nazwiska, wieku, numeru PESEL, adresu zamieszkania, wybranego terminu rekolekcji, a także numeru telefonu rodzica/opiekuna. Dopiero po przekazaniu wszystkich powyższych danych następuje rezerwacja miejsca dla danego dziecka na liście uczestników. 
  • Na około miesiąc przed rozpoczęciem turnusów do zapisanych uczestników zostanie rozesłany mail z prośbą o potwierdzenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach. Brak odpowiedzi w ciągu tygodnia będzie skutkować wykreśleniem dziecka z listy.
  • Przed przyjazdem na rekolekcje należy wydrukować i uzupełnić kartę kwalifikacyjną, której wzór można znaleźć na stronie. Uzupełnienie tej karty i jej dostarczenie w dniu rozpoczęcia jest OBOWIĄZKOWE.

(Przyjazd bez wcześniejszego zgłoszenia może skutkować nie przyjęciem dziecka na rekolekcje).

 • Ofiarę w wysokości podanej na stronie uiszcza się w dniu przyjazdu na rekolekcje.

II.         ZASADY OGÓLNE

 1. O stanie zdrowia dziecka poświadczają rodzice, nie potrzeba wizyty u lekarza.
  1. Istotne jest wpisanie szczepień, warto dołączyć ksero karty szczepień z książeczki
  1. Mimo zgłoszenia i spełnienia wszystkich wymagań dziecko może ostatecznie nie zostać przyjęte na turnus z powodów zdrowotnych, jeśli opieka nad nim będzie wymagała specjalistycznej kadry wychowawczej (np. upośledzenie), bądź obecna w trakcie zapisów pielęgniarka uzna, że w związku z przebytymi lub trwającymi chorobami nie jesteśmy w stanie zapewnić dostatecznej opieki zdrowotnej.
  1. Zapisy na rekolekcje KOŃCZYMY, gdy:
   1. nie ma wystarczającej liczby kadry wychowawczej,
   1. liczba uczestników przekroczy liczbę miejsc noclegowych.

W takim przypadku dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową i przyjęte w momencie zwolnienia.

 • Plan rekolekcji będzie dostępny w Ośrodku rekolekcyjnym. Udostępniony zostanie także numer telefonu kontaktowego do prowadzących turnus kierowników, aby można było się z nimi kontaktować w czasie trwania rekolekcji.
  • Wypełniając dokumenty, zwłaszcza klauzurę RODO, rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Lasku (zdjęcie grupowe, filmik i zdjęcia na YouTube, na stronie internetowej itp.). Odmowa wyrażenia takiej zgody dyskwalifikuje z przyjęcia na rekolekcje. Ewentualne bukowanie pokoi (bez koedukacji) dla dzieci wraz ze swoimi kolegami/koleżankami lub rodzeństwem można dokonywać tylko przy zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym, a nie po przybyciu na rekolekcje. Wszelkie pytania dotyczące rekolekcji dla dzieci i młodzieży w naszym domu w Niepokalanowie Lasku prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie https://lasek.niepokalanow.pl/kontakt lub pod numerem telefonu podanym powyżej. Nie organizujemy turnusów dwutygodniowych, nawet jeśli dla tego samego poziomu wiekowego są turnusy następujące po sobie. Każdy uczestnik przebywa tylko jeden tydzień.
  • Rodzic/opiekun nie może mieszkać w naszym Ośrodku rekolekcyjnym w czasie trwania rekolekcji dla dzieci i młodzieży. O wyjątkach od tej reguły może zdecydować tylko kierownik turnusu. Opłata za pobyt rodzica/opiekuna w wyjątkowych przypadkach i za zgodą kierownika, to równowartość podwójnej stawki za jednego uczestnika.

III.         ZASADY PANUJĄCE PODCZAS REKOLEKCJI

 1. Rekolekcje prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym i mają charakter zamknięty. Składane ofiary służą tylko i wyłącznie prowadzeniu rekolekcji i funkcjonowaniu Ośrodka.
  1. Oprócz rzeczy osobistych należy ze sobą zabrać: Pismo Święte, różaniec, przybory muzyczne; ministranci przywożą alby lub komże
  1. Ważny jest stosowny strój do kościoła zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, dotyczy to także młodzieży gimnazjalnej (chłopcy – długie spodnie; dziewczyny – stosowne sukienki oraz zakryte ramiona).Rekolekcje to czas wyciszenia, modlitwy, a także zabawy i poznawania nowych ludzi. Mają inny charakter niż kolonie czy obozy. Prosimy zatem o pozostawienie w domu telefonów komórkowych, tabletów, głośników bluetooth i innych elektronicznych gadżetów, które nie będą mogły być używane przez cały pobyt na rekolekcjach. W razie konieczności kierownik turnusu kontaktuje się z rodzicami. Zawsze istnieje możliwość zadzwonienia do kierownika lub wychowawcy grupy z zapytaniem o dziecko. Należy przy tym uwzględnić przekazany plan rekolekcji, gdyż podczas niektórych punktów programu (np. Msza Święta), nie ma możliwości odebrania telefonu.Podczas rekolekcji obowiązuje również określony regulamin zachowania przekazywany dzieciom na początku turnusu. Notoryjne łamanie jego zapisów może skutkować wydaleniem dziecka z rekolekcji bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas. W takim przypadku rodzice są zobowiązani w ciągu 24 godzin odebrać dziecko z Ośrodka.W związku z pkt. 4 regulaminu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież gadżetów, które są zakazane na rekolekcjach.Wszelkie szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń wychowawców pokrywają rodzice/opiekunowie dziecka.W czasie rekolekcji zapewniamy wyżywienie i opiekę całodobową. Dzieci objęte specjalistyczną dietą są zobowiązane do posiadania produktów dla nich odpowiednich do spożycia. Fakt ten powinien być odnotowany w karcie zgłoszeniowej. Jeśli fakt diety nie będzie odnotowany w karcie zgłoszeniowej nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek lub utratę zdrowia lub życia uczestnika rekolekcji.Dzieci mają możliwość robienia zakupów, kupowania pamiątek z Niepokalanowa, zatem mogą mieć ze sobą drobne sumy pieniędzy.Każdy turnus rozpoczyna się w PONIEDZIAŁEK o godz. 15.00, a kończy Mszą Świętą o godz. 10.00, chyba, że podano inaczej.Prosimy przybyć w dniu rozpoczęcia rekolekcji w godzinach od 9.30 – 14.30, to bardzo ważne z racji rozpoczęcia turnusu. Odbiór dzieci i młodzieży jest w sobotę o godz. 11.00.Tradycyjnie rodzice zaproszeni są na Msze świętą o godz. 10.00, w dniu zakończenia rekolekcji, po której można odebrać swoje dziecko.Potrzebę wcześniejszego odbioru dziecka należy zgłosić do prowadzącego rekolekcje w momencie rejestracji w dniu rozpoczęcia turnusu. Jeśli rodzic/opiekun zdecydowałby się na zabranie dziecka w trakcie trwania turnusu obowiązany jest do wcześniejszego poinformowania prowadzącego rekolekcje. W razie braku uzasadnionej i nagłej przyczyny nie przysługuje zwrot kosztów pozostałej części rekolekcji. 
 2. Prosimy o nieprzybywanie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia rekolekcji, gdyż nie możemy zapewnić wtedy dzieciom prawnej opieki.

W wyjątkowych sytuacjach takie przybycie musi być wcześniej uzgodnione z prowadzącym rekolekcje.

Za każdą dodatkową dobę pobytu pobieramy opłatę 60 zł.