Regulamin rekolekcji dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN REKOLEKCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W NIEPOKALANOWIE LASKU

(aktualizacja: 2022-01-13 16:21)

 1. ZAPISY

  1. Zapisy dzieci i młodzieży na rekolekcje przyjmujemy telefonicznie:

   Sekretariat/Biuro Rycerstwa Niepokalanej
   +48 505 921 345  (pn.-pt.: 9.30 - 15.30)

   Albo na adres:
   lasek@maryjni.pl
   (proszę podać imię, nazwisko, wiek dziecka, adres zamieszkania, termin rekolekcji)

  2. Zmiana wzoru karty kwalifikacyjnej uczestnika rekolekcji.

   Dawne karty MI już nie obowiązują. Nowy wzór prześlemy emailem w pliku PDF po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego lub emailowego. Uzupełnienie tej karty i jej dostarczenie w dniu rozpoczęcia jest OBOWIĄZKOWE.

   (Przyjazd bez wcześniejszego zgłoszenia może skutkować nie przyjęciem dziecka na rekolekcje).

  3. Ofiarę w wysokości podanej po zgłoszeniu dziecka uiszcza się w dniu przyjazdu na rekolekcje.

 2. ZASADY OGÓLNE

  1. O stanie zdrowia dziecka poświadczają rodzice, nie trzeba wizyty u lekarza.

  2. Istotne jest wpisanie szczepień, warto dołączyć ksero karty szczepień z książeczki

  3. Mimo zgłoszenia i spełnienia wszystkich wymagań dziecko może nie zostać przyjęte na turnus z powodów zdrowotnych, jeśli opieka nad nim będzie wymagała specjalistycznej kadry wychowawczej (np. upośledzenie), bądź obecna w trakcie zapisów pielęgniarka uzna, że w związku z przebytymi lub trwającymi chorobami nie jesteśmy w stanie zapewnić dostatecznej opieki zdrowotnej.

  4. Zapisy na rekolekcje KOŃCZYMY:

   1. gdy nie ma wystarczającej liczby kadry wychowawczej, gdyż według wskazań kuratorium na 15 dzieci do 10 r. ż. przypada jeden wychowawca
   2. gdy liczba uczestników przekroczy liczbę miejsc noclegowych.

  5. Plan rekolekcji będzie dostępny w Ośrodku rekolekcyjnym. Będzie także dostępny telefon kontaktowy do prowadzących turnus kierowników, by można było się z nimi kontaktować w czasie trwania rekolekcji.

  6. Wypełniając dokumenty, zwłaszcza klauzurę RODO, rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Lasku (zdjęcie grupowe, filmik i zdjęcia na YouTube, na stronie internetowej itp.). Odmowa wyrażenia takiej zgody dyskwalifikuje z przyjęcia na rekolekcje.

  7. Ewentualne bukowanie pokoi (bez koedukacji) dla dzieci wraz ze swoimi kolegami/koleżankami lub rodzeństwem można dokonywać tylko przy zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym, a nie po przybyciu na rekolekcje.

  8. Wszelkie pytania dotyczące rekolekcji dla dzieci i młodzieży w naszym domu w Niepokalanowie Lasku prosimy kierować na adres lasek@maryjni.pl lub pod numerami telefonu podanymi wyżej.

  9. Nie organizujemy turnusów dwutygodniowych, nawet jeśli dla tego samego poziomu wiekowego są turnusy następujące po sobie. Każdy uczestnik przebywa tylko jeden tydzień.

  10. Rodzic/opiekun nie może mieszkać w naszym Ośrodku rekolekcyjnym w czasie trwania rekolekcji dla dzieci i młodzieży. O wyjątkach od tej reguły może zdecydować tylko kierownik turnusu. Opłata za pobyt rodzica/opiekuna w wyjątkowych przypadkach i za zgodą kierownika, to równowartość podwójnej stawki za jednego uczestnika.

 3. ZASADY PANUJĄCE PODCZAS REKOLEKCJI

  1. Rekolekcje prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym i mają charakter zamknięty. Składane ofiary służą tylko i wyłącznie prowadzeniu rekolekcji i funkcjonowaniu Ośrodka.

  2. Oprócz rzeczy osobistych należy ze sobą zabrać: Pismo Święte, różaniec, przybory muzyczne; ministranci przywożą alby lub komże.

  3. Ważny jest stosowny strój do kościoła zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, dotyczy to także młodzieży gimnazjalnej (chłopcy - długie spodnie; dziewczyny - stosowne sukienki oraz zakryte ramiona).

  4. Rekolekcje to czas wyciszenia, modlitwy, a także zabawy i poznawania nowych ludzi. Mają inny charakter niż kolonie czy obozy. Prosimy zatem o pozostawienie w domu telefonów komórkowych, tabletów, głośników bluetooth i innych elektronicznych gadżetów, które nie będą mogły być używane przez cały pobyt na rekolekcjach. W razie konieczności kierownik turnusu kontaktuje się z rodzicami, jak również zawsze można zadzwonić do kierownika lub wychowawcy grupy z zapytaniem o dziecko.

  5. W związku z pkt. 4 regulaminu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież gadżetów, które są zakazane na rekolekcjach.

  6. W czasie rekolekcji zapewniamy wyżywienie i opiekę całodobową. Dzieci objęte specjalistyczną dietą są zobowiązane do posiadania produktów dla nich odpowiednich do spożycia. Fakt ten powinien być odnotowany w karcie zgłoszeniowej. Jeśli fakt diety nie będzie odnotowany w karcie zgłoszeniowej nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek lub utratę zdrowia lub życia uczestnika rekolekcji.

  7. Dzieci mają możliwość robienia zakupów, kupowania pamiątek z Niepokalanowa, zatem mogą mieć ze sobą drobne kwoty pieniędzy.

  8. Każdy turnus rozpoczyna się w PONIEDZIAŁEK o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00, chyba, że podano inaczej.

  9. Prosimy przybyć w dniu rozpoczęcia rekolekcji w godzinach od 9.30 - 14.30, to bardzo ważne z racji rozpoczęcia turnusu. Odbiór dzieci i młodzieży jest w sobotę o godz. 11.00.

  10. Tradycyjnie rodzice zaproszeni są na Msze świętą o godz. 10.00, w dniu zakończenia rekolekcji, po której można odebrać swoje dziecko.

  11. Prosimy o nie przybywanie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia rekolekcji, gdyż nie możemy zapewnić wtedy dzieciom prawnej opieki.

   W wyjątkowych sytuacjach takie przybycie musi być wcześniej uzgodnione.

   Za każdą dodatkową dobę pobytu pobieramy opłatę 50 zł.