Rekolekcje w milczeniu

Fundamentem tych rekolekcji jest Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz medytacje Słowa Bożego. Jest to czas szczególnego skupienia na Słowie, które chce do nas powiedzieć Pan Bóg, dlatego podczas tych rekolekcji nie korzystamy z telefonu, Internetu, itp., a przez większość czasu zachowujemy milczenie.

Terminy
23-25 września 2022
Zakwaterowanie
Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów Lasek,
ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
Zapisy
Zgłoszenie na rekolekcje wysłamy na e-mail: lasek@maryjni.pl
W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail, osobę do powiadomienia w razie wypadku (imię i nazwisko, telefon)
Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po wpłacie zaliczki na konto podane w mailu zwrotnym (do tego czasu osoba zgłoszona pozostaje na liście rezerwowej). Pozostałą część kwoty można zapłacić na miejscu. W razie rezygnacji z rekolekcji zaliczka nie jest zwracana, zostanie przeznaczona na cele ewangelizacyjne.
Na rekolekcje przywozimy własne Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz coś do notowania. Zalecamy korzystanie z budzika i zegarka zamiast telefonu.
Rekolekcje ropoczynają się pierwszego dnia kolacją o godz. 18:00, a kończą ostatniego dnia obiadem ok. godz. 12:30