ewangelizacyjne

Rekolekcje MI » ewangelizacyjne

www.dniskupienia.info.pl • www.sen.edu.pl

Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) są częścią Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) i trwają 10 dni. Mają na celu ewangelizację uczestniczących tak, aby mogli podjąć przygotowanie do pełnienia posługi w dziele ewangelizacji w kolejnych etapach SEN.

RAMI styczeń 2014

Na REMI powinna przyjechać grupa min. 5 osób, z jednej miejscowości lub okolicy, niekoniecznie z jednej parafii. Ważne żeby osoby te po rekolekcjach miały możliwość cotygodniowych spotkań w ciągu roku.

Zapis na rekolekcje REMI należy traktować jako zapis na trzyletnią formację.